Kronika budowy

underline

Budynek S11

04.08.2020

Wykonywanie prac związanych z konstrukcją budynku odpowiednio na 3 i 4 piętrze.

Budynek S11

04.08.2020

Zbrojenie stropu nad piętrem 2 - klatka I.

Budynek S11

04.08.2020

Murowanie ścian konstrukcyjnych na piętrze 4 - klatka II.

Budynek S10

04.08.2020

Zakończenie tynkowania ścian w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek S10

04.08.2020

Rozpoczęcie prac związanych z izolacją przeciwwilgociową stropodachu.

Budynek S10

04.08.2020

Wykonywanie zewnętrznych prac wykończeniowych na elewacji wschodniej i południowej budynku.

Budynek S9

04.08.2020

Zakończenie prac posadzkarskich na piętrze 1.

Budynek S9

04.08.2020

Tynkowanie ścian na piętrze 2.

Budynek S9

04.08.2020

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej stropodachu.

Budynek S9

09.07.2020

Rozpoczęcie zewnętrznych prac wykończeniowych wschodniej elewacji budynku.

Budynek S10

09.07.2020

Układanie płyt stropowych 4 piętra. Montaż stolarki okiennej.

Budynek S11

09.07.2020

Murowanie ścian drugiego i trzeciego piętra odpowiednio na klatce I i II.

Budynek S11

09.07.2020

Zakończenie prac murarskich w zakresie ścianek działowych w lokalach mieszkalnych znajdujących się na parterze.