Kronika budowy

underline

Budynek S12

29.04.2022

Zakończenie murowania ścian działowych w lokalach mieszkalnych na drugim piętrze.

Budynek S12

29.04.2022

Rozprowadzanie instalacji wod. - kan. w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek S18

29.04.2022

Roboty konstrukcyjne - kondygnacja podziemna budynku.

Budynek S12

26.04.2022

Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych - docieplenie budynku.

Budynek S18

26.04.2022

Zbrojenie ścian konstrukcyjnych kondygnacji podziemnej budynku.

Budynek S12

01.04.2022

Roboty konstrukcyjne w poziomie stropu nad trzecim piętrem. Rozpoczęcie prac elewacyjnych - docieplenie budynku. Montaż stolarki okiennej.

Budynek S12

01.04.2022

Rozprowadzanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek S12

01.04.2022

Murowanie ścian działowych na pierwszym piętrze.

Budynek S18

01.04.2022

Wykonanie ław i stóp fundamentowych budynku. Zbrojenie ścian kondygnacji podziemnej.

Budynek S12

28.02.2022

Roboty konstrukcyjne w poziomie stropu nad drugim piętrem.

Budynek S12

28.02.2022

Murowanie ścian działowych w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek S12

04.02.2022

Murowanie ścian konstrukcyjnych pierwszego piętra oraz prowadzenie prac w zakresie wykonania stropu nad pierwszym piętrem.

Budynek S18

31.01.2022

Rozpoczęcie prac związanych z wykopem i wykonaniem podkładu pod fundamenty budynku.

Budynek S12

03.01.2022

Roboty konstrukcyjne budynku.

Budynek S12

23.12.2021

Murowanie ścian konstrukcyjnych pierwszego piętra.

Budynek S12

23.12.2021

Zakończenie prac związanych z wykonaniem stropu nad kondygnacją podziemną.

Budynek S12

22.09.2021

Wykonanie ław fundamentowych budynku.

Budynek S12

04.08.2021

Wykonanie podkładu pod fundamenty budynku.

Budynek S12

19.07.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykopem pod budynek.

Budynek S11

02.06.2021

Przygotowanie budynku do rozpoczęcia procedury przekazywania lokali mieszkalnych Nabywcom.

Budynek S11

02.06.2021

Zakończenie realizacji projektu aranżacji części wspólnych budynku.

Budynek S11

07.05.2021

Zakończenie zewnętrznych prac wykończeniowych budynku. Realizacja zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek S11

07.05.2021

Zamontowanie dźwigu osobowego.

Budynek S11

07.05.2021

Zakończenie prac w lokalach mieszkalnych.

Budynek S11

01.04.2021

Wykonanie wyprawy elewacyjnej budynku.

Budynek S11

01.04.2021

Prace wykończeniowe części wspólnych budynku.

Budynek S11

01.04.2021

Zakończenie murowania ścianek wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek S11

01.04.2021

Szpachlowanie sufitów w lokalach mieszkalnych.

Budynek S10

08.03.2021

Zakończenie realizacji projektu aranżacji części wspólnych budynku - wiatrołap.

Budynek S11

08.03.2021

Montaż dźwigu osobowego - klatka I.

Budynek S11

08.03.2021

Montaż ślusarki aluminiowej na poszczególnych kondygnacjach. Szpachlowanie ścian i sufitów części wspólnych budynku.

Budynek S10

05.02.2021

Wypełnienie balustrad balkonowych panelami ze szkła bezpiecznego.

Budynek S10

05.02.2021

Zakończenie montażu drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek S10

05.02.2021

Zamontowanie dźwigu osobowego.

Budynek S10

05.02.2021

Prace wykończeniowe części wspólnych budynku.

Budynek S10

05.02.2021

Montaż balustrad na klatce schodowej.

Budynek S11

05.02.2021

Murowanie ścianek wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek S11

05.02.2021

Rozpoczęcie montażu skrzydeł drzwiowych do lokali mieszkalnych - klatka II.

Budynek S11

05.02.2021

Montaż grzejników i parapetów wewnętrznych w lokalach mieszkalnych - klatka II.

Budynek S11

05.02.2021

Wykonanie podkładów pod posadzki.

Budynek S9

07.01.2021

Zakończenie realizacji projektu aranżacji części wspólnych budynku - wiatrołap.

Budynek S9

07.01.2021

Zakończenie realizacji projektu aranżacji części wspólnych budynku - klatka schodowa.

Budynek S10

07.01.2021

Montaż ościeżnic drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek S10

07.01.2021

Zakończenie malowania ścian i sufitów, montaż osprzętu elektrycznego - korytarz, piętro pierwsze.

Budynek S11

07.01.2021

Zamontowanie bram do garaży indywidualnych.

Budynek S11

07.01.2021

Tynkowanie ścian w lokalach mieszkalnych na piętrze czwartym - klatka I.

Teren rekreacyjny

15.12.2020

Zagospodarowanie terenu w pobliżu budynków. Wykonanie placu zabaw oraz miniboisk do piłki nożnej i koszykówki - część I.

Teren rekreacyjny

15.12.2020

Zagospodarowanie terenu w pobliżu budynków. Wykonanie placu zabaw oraz miniboisk do piłki nożnej i koszykówki - część II.

Budynek S10

07.12.2020

Wykonanie wyprawy elewacyjnej - wschodnia część budynku.

Budynek S10

07.12.2020

Wydzielenie komórek lokatorskich.

Budynek S10

07.12.2020

Montaż w lokalach mieszkalnych grzejników, parapetów oraz osprzętu elektrycznego.

Budynek S9

07.12.2020

Zakończenie zewnętrznych prac wykończeniowych budynku.

Budynek S9

07.12.2020

Zagospodarowanie terenu zielenią wokół budynku.

Budynek S9

07.12.2020

Zamontowanie dźwigu osobowego.

Budynek S9

07.12.2020

Zakończenie prac wykończeniowych części wspólnych budynku.

Budynek S11

07.12.2020

Wykonanie podkładów pod posadzki oraz szpachlowanie sufitów na korytarzach parteru.

Budynek S11

07.12.2020

Zakończenie prac wykończeniowych w garażach indywidualnych.

Budynek S10

09.11.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek S10

09.11.2020

Przygotowanie do realizacji projektu zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek S11

09.11.2020

Docieplenie wschodniej elewacji budynku.

Budynek S9

09.11.2020

Zakończenie murowania ścian wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek S9

09.11.2020

Malowanie ścian i sufitów części wspólnych budynku.

Budynek S9

09.11.2020

Montaż balustrad na klatce schodowej.

Budynek S11

21.10.2020

Zakończenie prac związanych z konstrukcją budynku.

Budynek S11

21.10.2020

Rozprowadzanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych na piętrze trzecim.

Budynek S11

21.10.2020

Zakończenie prac murarskich w zakresie ścianek działowych w lokalach mieszkalnych na piętrze czwartym.

Budynek S10

21.10.2020

Docieplenie zachodniej elewacji budynku.

Budynek S10

21.10.2020

Montaż drzwi rewizyjnych szachtów instalacyjnych na korytarzach. Ułożenie płytek gresowych.

Budynek S10

21.10.2020

Wykonanie podkładów pod posadzki oraz szpachlowania sufitów w lokalach mieszkalnych na piętrze drugim.

Budynek S9

21.10.2020

Instalacja wentylacji mechanicznej na dachu budynku.

Budynek S9

21.10.2020

Zakończenie montażu przeciwpożarowej ślusarki aluminiowej na klatce schodowej.

Budynek S9

21.10.2020

Montaż osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych na trzecim piętrze.

Budynek S11

21.09.2020

Warstwy izolacyjne stropodachu - klatka II.

Budynek S11

21.09.2020

Zbrojenie stropodachu - klatka I.

Budynek S10

21.09.2020

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej od strony południowej budynku.

Budynek S10

21.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku. Zakończenie montażu bram garażowych.

Budynek S9

07.09.2020

Zakończenie szpachlowania ścian i sufitów oraz ułożenie płytek gresowych na pierwszym piętrze.

Budynek S9

07.09.2020

Zakończenie robót dekarskich.

Budynek S9

07.09.2020

Nawierzchnia z kostki brukowej na drodze dojazdowej do budynku.

Budynek S10

07.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek S10

07.09.2020

Rozprowadzenie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych na czwartym piętrze.

Budynek S10

07.09.2020

Ułożenie płytek gresowych na parterze.

Budynek S11

07.09.2020

Montaż stolarki okiennej na pierwszym piętrze - klatka II.

Budynek S11

07.09.2020

Strop nad trzecim piętrem - klatka I.

Budynek S11

07.09.2020

Docieplenie południowej elewacji budynku - klatka II.

Budynek S11

07.09.2020

Docieplenie wschodniej elewacji budynku - klatka II.

Budynek S11

11.08.2020

Strop nad drugim piętrem - klatka I.

Budynek S11

11.08.2020

Murowanie ścian działowych na drugim piętrze - klatka II.

Budynek S11

11.08.2020

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropodachu - klatka II.

Budynek S10

11.08.2020

Przygotowanie do tynkowania ścian w lokalach mieszkalnych na pierwszym i drugim piętrze.

Budynek S10

11.08.2020

Docieplenie zachodniej elewacji budynku.

Budynek S10

11.08.2020

Podkłady pod posadzki na parterze.

Budynek S9

11.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe wschodniej elewacji budynku.

Budynek S9

11.08.2020

Montaż rusztowania na zachodniej elewacji budynku.

Budynek S11

04.08.2020

Prace związane z konstrukcją budynku odpowiednio na trzecim i czwartym piętrze.

Budynek S11

04.08.2020

Zbrojenie stropu nad drugim piętrem - klatka I.

Budynek S11

04.08.2020

Murowanie ścian konstrukcyjnych na czwartym piętrze - klatka II.

Budynek S10

04.08.2020

Zakończenie tynkowania ścian w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek S10

04.08.2020

Rozpoczęcie prac związanych z izolacją przeciwwilgociową stropodachu.

Budynek S10

04.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej i południowej budynku.

Budynek S9

04.08.2020

Podkłady pod posadzki na pierwszym piętrze.

Budynek S9

04.08.2020

Tynkowanie ścian na piętrze drugim.

Budynek S9

04.08.2020

Izolacja przeciwwilgociowa stropodachu.

Budynek S9

09.07.2020

Rozpoczęcie zewnętrznych prac wykończeniowych wschodniej elewacji budynku.

Budynek S10

09.07.2020

Układanie płyt stropowych czwartego piętra. Montaż stolarki okiennej.

Budynek S11

09.07.2020

Murowanie ścian drugiego i trzeciego piętra odpowiednio na klatce I i II.

Budynek S11

09.07.2020

Zakończenie prac murarskich w zakresie ścianek działowych w lokalach mieszkalnych znajdujących się na parterze.