Kronika budowy

underline

Budynek S10

09.11.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek S10

09.11.2020

Przygotowanie do realizacji projektu zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek S11

09.11.2020

Docieplenie wschodniej elewacji budynku.

Budynek S9

09.11.2020

Zakończenie murowania ścian wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek S9

09.11.2020

Malowanie ścian i sufitów części wspólnych budynku.

Budynek S9

09.11.2020

Montaż balustrad na klatce schodowej.

Budynek S11

21.10.2020

Zakończenie prac związanych z konstrukcją budynku.

Budynek S11

21.10.2020

Rozprowadzanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych na piętrze trzecim.

Budynek S11

21.10.2020

Zakończenie prac murarskich w zakresie ścianek działowych w lokalach mieszkalnych na piętrze czwartym.

Budynek S10

21.10.2020

Docieplenie zachodniej elewacji budynku.

Budynek S10

21.10.2020

Montaż drzwi rewizyjnych szachtów instalacyjnych na korytarzach. Ułożenie płytek gresowych.

Budynek S10

21.10.2020

Wykonanie podkładów pod posadzki oraz szpachlowania sufitów w lokalach mieszkalnych na piętrze drugim.

Budynek S9

21.10.2020

Instalacja wentylacji mechanicznej na dachu budynku.

Budynek S9

21.10.2020

Zakończenie montażu przeciwpożarowej ślusarki aluminiowej na klatce schodowej.

Budynek S9

21.10.2020

Montaż osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych na trzecim piętrze.

Budynek S11

21.09.2020

Warstwy izolacyjne stropodachu - klatka II.

Budynek S11

21.09.2020

Zbrojenie stropodachu - klatka I.

Budynek S10

21.09.2020

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej od strony południowej budynku.

Budynek S10

21.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku. Zakończenie montażu bram garażowych.

Budynek S9

07.09.2020

Zakończenie szpachlowania ścian i sufitów oraz ułożenie płytek gresowych na pierwszym piętrze.

Budynek S9

07.09.2020

Zakończenie robót dekarskich.

Budynek S9

07.09.2020

Nawierzchnia z kostki brukowej na drodze dojazdowej do budynku.

Budynek S10

07.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek S10

07.09.2020

Rozprowadzenie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych na czwartym piętrze.

Budynek S10

07.09.2020

Ułożenie płytek gresowych na parterze.

Budynek S11

07.09.2020

Montaż stolarki okiennej na pierwszym piętrze - klatka II.

Budynek S11

07.09.2020

Strop nad trzecim piętrem - klatka I.

Budynek S11

07.09.2020

Docieplenie południowej elewacji budynku - klatka II.

Budynek S11

07.09.2020

Docieplenie wschodniej elewacji budynku - klatka II.

Budynek S11

11.08.2020

Strop nad drugim piętrem - klatka I.

Budynek S11

11.08.2020

Murowanie ścian działowych na drugim piętrze - klatka II.

Budynek S11

11.08.2020

Zakończenie murowania ścian konstrukcyjnych. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropodachu - klatka II.

Budynek S10

11.08.2020

Przygotowanie do tynkowania ścian w lokalach mieszkalnych na pierwszym i drugim piętrze.

Budynek S10

11.08.2020

Docieplenie zachodniej elewacji budynku.

Budynek S10

11.08.2020

Podkłady pod posadzki na parterze.

Budynek S9

11.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe wschodniej elewacji budynku.

Budynek S9

11.08.2020

Montaż rusztowania na zachodniej elewacji budynku.

Budynek S11

04.08.2020

Prace związane z konstrukcją budynku odpowiednio na trzecim i czwartym piętrze.

Budynek S11

04.08.2020

Zbrojenie stropu nad drugim piętrem - klatka I.

Budynek S11

04.08.2020

Murowanie ścian konstrukcyjnych na czwartym piętrze - klatka II.

Budynek S10

04.08.2020

Zakończenie tynkowania ścian w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek S10

04.08.2020

Rozpoczęcie prac związanych z izolacją przeciwwilgociową stropodachu.

Budynek S10

04.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej i południowej budynku.

Budynek S9

04.08.2020

Podkłady pod posadzki na pierwszym piętrze.

Budynek S9

04.08.2020

Tynkowanie ścian na piętrze drugim.

Budynek S9

04.08.2020

Izolacja przeciwwilgociowa stropodachu.

Budynek S9

09.07.2020

Rozpoczęcie zewnętrznych prac wykończeniowych wschodniej elewacji budynku.

Budynek S10

09.07.2020

Układanie płyt stropowych czwartego piętra. Montaż stolarki okiennej.

Budynek S11

09.07.2020

Murowanie ścian drugiego i trzeciego piętra odpowiednio na klatce I i II.

Budynek S11

09.07.2020

Zakończenie prac murarskich w zakresie ścianek działowych w lokalach mieszkalnych znajdujących się na parterze.